Mae Arolwg Chwaraeon Byddar yn y Deyrnas Unedig (CYMRAEG) ar gau